مناقصه

بسمه تعالی

شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون در نظر دارد اجرای عملیات طراحی ، ساخت ونصب مبدل حرارتی با ظرفیت ۷۸ تن در روز  به صورت EPC  را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار کند لذا از کلیه شرکت ها و افراد معتبر با دانش و تخصص کافی مرتبط باموضوع مذکور دعوت می نماییم در صورت تمایل به شرکت در مناقصه قیمت پیشنهادی خود را تا ساعت ۹ صبح تاریخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۲ به نشانی رفسنجان – شهر مسسرچشمه – انتهای بلوار ایثارگران شرکت صنایع مس افق کرمان با کد پستی ۷۶۱۷۶۷۴۹۸۸ ارسال نمایند.در ضمن جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت WWW.HAMOOCHEM.COM  مراجعه فرمایید.

شرکت /شخص:

۱-    محل اجرای کار: رفسنجان -کیلومتر ۶۰ جاده رفسنجان به شهربابک – شرکت تولیدی، شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون

۲-    مدت اجرای کار :۶۰ روز

۳-    کارفرما : شرکت تولیدی، شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون

۴-    نشانی محل ارسال اسناد مناقصه: شهر مس سرچشمه – انتهای بلوار ایثارگران – شرکت صنایع مس افق کرمان

۵-    کارفرما در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۶-     مدت ارائه قیمت حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ می باشد و به پیشنهادهای که بعد از این تاریخ ارائه میگردد هیچ گونه ترتیب اثری داده نمیشود.

۷-    در صورت عدم آمادگی پیمانکار ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ اعلام برنده کارفرما حق دارد ضمانت نامه شرکت در مناقصه پیمانکار را ضبط و کار را به نفر بعدی ارجاع دهد. همچنین در صورتی که برنده مناقصه ضمانت نامه اجرای تعهدات را به کارفرما تسلیم ننماید کارفرما حق دارد کار را به نفر دوم ارجاع دهد و ضمانت نامه شرکت در مناقصه برنده را ضبط خواهد کرد

۸-    شرکت کنندگان در مناقصه ملزم هستند کلیه مدارک مناقصه را به دقت مطالعه و مورد بررسی قرار داده و از متن آنها اطلاع کافی و کامل پیدا نمایند. قبل از تسلیم برگ پیشنهاد نرخ برای شرکت در مناقصه اطلاعات لازم راجع به محل اجرای، امکانات محل، وضع راه های دسترسی و هر عامل دیگری که می تواند در اجرای کارها موثر باشد را کسب نمایند و عدم آگاهی راجع به این موضوع رافع مسئولیت پذیرفته شده از طرف شرکت کنندگان نخواهد گردید و مطالبه وجوه اضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هر گونه اعتراضی از سوی شرکت کنندگان این خصوص فاقد اعتبار است.

۹-    پیمانکار می بایستی جهت شرکت در مناقصه ضمانت نامه ای به مبلغ ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی خود را (چک بانکی ) به عنوان وجه التزام در پاکت الف قرار دهد.

۱۰-   پیمانکار لازم است نسبت به پیشنهاد قیمت به شرح ذیل اقدام نماید.

۱-     پاکت الف: شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه در صورت عدم ارائه ضمانت نامه پاکت پیشنهاد قیمت باز نمی گردد.

۲-    پاکت ب: اسناد مناقصه، رزومه شرکت، یا شخص، قراردادهای مشابه و…

۳-    پاکت ج : شامل برگ پیشنهاد نرخ

۴-    در نهایت تمامی پاکات در یک پاکت بصورت مهر و موم شده تحویل گردد.

 

 

در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

۰۳۴-۳۴۳۱۲۹۰۵-۰۸ داخلی ۱۰۹

tema(سایت)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.