بازدید دکتر آقاعلیخانی، دبیر ستاد کشوری کمیته رفع موانع تولید و فرماندار محترم و معاونت اقتصادی فرمانداری و همراهان ایشان ، از شرکت تولیدی دانش بنیان سرچشمه هامون در تاریخ ۱۱ دیماه ۱۴۰۲

بازدید دکتر آقاعلیخانی، دبیر ستاد کشوری کمیته رفع موانع تولید و فرماندار محترم و معاونت اقتصادی فرمانداری و همراهان ایشان ، از شرکت تولیدی دانش بنیان سرچشمه هامون
در این بازدید این شرکت از رفع موانع موجود در تولید و رفع آن ها صحبت شد و در پایان دکتر آقا علیخانی از همت مدیران و پرسنل زحمت کش دانش بنیان سرچشمه هامون تشکر و قدردانی نمودند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.