آغاز فاز مطالعاتی تولید سود کاستیک در شرکت سرچشمه هامون

با موافقت مدیرعامل شرکت صنایع مس افق کرمان و با توجه به مصرف سود کاستیک توسط شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه‌هامون و نیاز منطقه و در دسترس بودن مواد اولیه، فاز مطالعاتی کارخانه سود کاستیک با ظرفیت۳۰۰۰۰ تن در سال وپیش بینی سرمایه اولیه دو هزار میلیارد ریال و اشتغال۴۰ نفر به صورت مستقیم در منطقه سرچشمه در دستور کار قرار گرفت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.