اخبار

مناقصه

شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون در نظر دارد، جهت حمل سدیم سولفید مایع از شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون به مجتمع مس سرچشمه ( ۶ کیلومتر) را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط ( که دارای کشنده کامیون با ظرفیت ۴۰تن با مدل ۱۳۸۱ به بالا ) واگذارنماید. وزن محموله …

مناقصه ادامه »

بازدید استاتید و دانشجویان دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان از سایت تولید شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون

بازدید برخی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فیزیک و شیمی از شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون روز دوشنبه مورخ ۲۰ دیماه ۱۴۰۰ تعدادی از اعضای هیات علمی گروه شیمی و فیزیک با همراهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون (هاموکم) بازدید کردند.

آغاز فاز مطالعاتی تولید سود کاستیک در شرکت سرچشمه هامون

با موافقت مدیرعامل شرکت صنایع مس افق کرمان و با توجه به مصرف سود کاستیک توسط شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه‌هامون و نیاز منطقه و در دسترس بودن مواد اولیه، فاز مطالعاتی کارخانه سود کاستیک با ظرفیت۳۰۰۰۰ تن در سال وپیش بینی سرمایه اولیه دو هزار میلیارد ریال و اشتغال۴۰ نفر به صورت مستقیم …

آغاز فاز مطالعاتی تولید سود کاستیک در شرکت سرچشمه هامون ادامه »

انتصاب مدیر عامل جدید با توجه به رویکرد توسعه مجموعه در مهرماه

در مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۱۴۰۰ با توجه به رویکرد توسعه مراسم تودیع و معارفه ی مدیرعامل جدید صورت گرفت و ضمن قدردانی از آقای مهندس رضا هدایت ، مسئولیت جدید به آقای مهندس روح ا… شاکری واگذار گردید.