رئیس هیئت مدیره  

( افشین ابراهیمی نژاد )

 

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

 ( عباس یزدان پناه )

عضو هیات مدیره 

( روح‌الله شاکری راویز )

سید رضا حسینی پور ریس هیات مدیره

 عضو هیئت مدیره

( سید رضا حسینی پور )

عضو هیئت مدیره 

 ( هدیه سلاجقه )