شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون

شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون (هاموکم) به منظور رفع بخشی از نیاز کشور به سدیم سولفید وبا هدف کاربری در معادن مس و روی رنگسازی نساجی کاغذ سازی چرم سازی و سایر صنایع کشور تاسیس گردید و در سال ۱۳۹۷ بهربرداری از آن آغاز شد این شرکت با بهره گیری از مدرنترین تجهیزات بکار گیری آخرین فناوری در تولید و به پشتوانه کارمندان کار آمد و متخصص قادر است در حال حاضر حدود ۲۴ هزار تن سدیم سولفید پرک را با بهترین کیفیت به بازار عرضه نماید و در تامین نیاز های کشور و همچنین در عرصه صادرات گام های بلند تری بردارد

محصولات اصلی کارخانه سدیم سولفید بصورت مایع و پرک می باشد بمنظور پوشش نیازمندیهای جدید مشتریان این شرکت اخیرا موفق گردیده است با نوآوری سدیم سولفیت را برای مصارف خاص تولید و به بازار عرضه نماید.