آدرس :

کیلومتر ۶۰ جاده رفسنجان به شهربابک، بعد از سه راهی شهر مس

کد پستی : ۸۷۱۴۱۹۵۷۷۳

تلفن : ۸-۳۴۳۱۲۹۰۵-۰۳۴

تلفن بازرگانی : ۰۹۱۳۰۴۱۵۵۱۶

فاکس : ۳۴۳۱۲۹۰۶-۰۳۴

ایمیل : info@HAMOOCHEM.com