بیانیه ها 

 • تحقیق و توسعه برای ایجاد راهکار های جدید سازمانی و شناسایی فرصت های بالقوه  به منظور پاسخگویی به نیاز های مشتریان و بهبود کارایی و اثر بخشی فرایند ها با استفاده از سیستم های اطلاعاتی
 • تامین هماهنگی و بکارگیری زیر ساحت مناسب برای پشتیبانی از خدمات الکترونیک
 • ایجاد ارتباط و مشارکت علمی تحقیقاتی و اجرایی در زمینه تولیدات با سایر مراکز دانشگاهی و سازمانهای مرتبط با بهبود و ارتقا سطح دانش

ماموریت شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون

 • بکار گیری فناوری نوین اطلاعات برای ارایه بهترین خدمات الکترونیک (e-servic) به مشتریان با رویکرد بهینه سازی معیار هایی مانند سرعت دقت صحت قابلیت اطمینان امنیت هزینه کیفیت
 • تدوین خط مشی ها و استاندارد ها جهت اولویت بندی سرمایه گزاری شرکت در زمینه تولید محصولات برای حصول بیشتر هماهنگی در بخشهای مختلف

بیانیه چشم انداز

چشم انداز شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون

 • توسعه فرهنگ استفاده صحیح از تجهیزات و دستگاه ها
 • استقرار نظام بهینه خودکار سازی شده فرایند ها مبتنی بر دانش
 • پیاده سازی ابزار نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق
 • ارایه خدمات با رویکرد مشتری مداری

بیانیه ارزشها

ارزشهای بنیادی که مبتنی بر آرامانهای شرکت سند چشم انداز و سیاستهای کلی جهت بهره گیری گسترده و همه جانبه برای رشد و تکامل سازمان و توسعه آینده است که عبارت است از

 • حفظ کرامت انسانی
 • صیانت از حریم اطلاعات مشتری و اصول اخلاقی
 • گسترش عدالت اجتمایی و تکریم مشتریان و اطلاع رسانی شفاف
 • تامین و تضمین کیفیت محصولات و تعهد به برندیگ شرکت
 • تحقق جامعه دانش بنیان متکی بر سرمایه انسانی
 • تقویت و نهادینه سازی الگوی مشتری مداری