استاندارد ها 

این سازمان در جهت درک و براورده سازی انتظارات مشتری و با حفظ محیط زیست برای نسل های آینده و نیز ارتقا سطح سلامت و رفاه کارکنان  به عنوان بزرگ ترین سرمایه شرکت و بازوی اجرایی مدیریت الگوی استاندارد های :

iso45001                             iso14001                                 iso9001

اهداف استاندارد ها 

  • ارتقا سطح رضایتمندی طرفهای ذینفع به ویزه مشتریان از طریق تحویل به موقع تعهدات سازمان
  • توسعه و بهبود مستمر سیستم های مدیریتی و اطلاعاتی در راستای تحقق اثر بخشی اقدامات و فعالیت ها
  • ایجاد محیط کار ایمن و سلامت برای کارکنان و تجهیزات با شناسایی و ارزیابی و کنترل مخاطرات متحل به صورت پیشگیرانه
  • ارتقا عملگرد و بهره  وری سازمان
  • پیشگیری و  کنترل آلایندهای زیست محیطی و کاهش حوادث شغلی رعایت مقررات زیست محیطی ایمنی و بهداشت حرفه ایی و الزامات قانونی و قوانین مرتبط فعالیت ها و خدمات
  • توسعه و ارتقای بهره وری نیروی انسانی با افزایش انگیزه دانش و مهارت توسعه فعالیت های تحقیقاتی تولید و افزایش ظرفیت متناسب با آن
  • منطقی و رقابتی کردن قیمت تمام  شده و بهبود فرآیند های عملیاتی و کیفیت محصول